Er valt veel winst te behalen wanneer er voldoende (inhouse) kennis bestaat omtrent de juridische aspecten van overeenkomsten. Dan zijn procedures vaak onnodig.

 

Juist om deze kennis te vergroten organiseren wij (incompany) trainingsessies. U kunt daarbij denken aan onderwerpen als : wanneer komt een overeenkomst tot stand; ben ik als bestuurder aansprakelijk (en wanneer); zijn algemene (branche)voorwaarden van belang etc.

U zult positief verrast zijn over de kosten van deze sessies. Niet in de laatste plaats omdat wij dit zien als een investering in uw bedrijf, maar ook in onze relatie.

Wanneer kennis aan weerszijden meer op elkaar is afgestemd wordt ons werk nòg leuker - en uw resultaten nòg beter!